Contact Us

Headquarter

Hangzhou -China
The South Beach of 2nd Qianjiang Bridge, Xiaoshan 311231 Hangzhou, P.R. China
Tel: 0086 (0)571 82875116
Fax:0086 (0)571 82875216
Web: www.china-hpmg.com
E-mail:
hpmg@china-hpmg.com

HPMG European Sales and Service GmbH


Wolfgang Weissmann – European Sales Manager

Wandsbeker Allee 77, 22041, Hamburg
Mobile: +49(0)151/5603 4869
Email: wolfgang.weissmann@china-hpmg.com

Tel: 0086 (0)571 82875116       
E-mail: hpmg@china-hpmg.com
The South Beach of 2nd Qianjiang Bridge, Xiaoshan 311231 Hangzhou, P.R. China